A területalapú támogatások igényléséhez szükséges iratok listája

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség közzétette a 2019-es éve szóló területalapú támogatások igényléséhez szükséges iratok teljes listáját, valamint az igénylésre feljogosító minimális feltételek listáját is.

A területalapú támogatás igénylésére feljogosító feltételek

A kérelmezőnek szerepelnie kell a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség által kezelt Egyéni Azonosító Nyilvántartóban, valamint egyetlen kifizetési kérelem leadására is szükség van a területileg illetékes APIA-központban.

A kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy tevékenysége a direkt kifizetések célcsoportjába tartozik, valamint szükséges az igényelt támogatás hatálya alá eső területek nagyságának és az egyes növényi kultúrák mennyiségének helyes bevallása, adott esetben a lábasjószágok helyes létszámának bevallása is. Fontos minden egyes használatban levő földterület helyes beazonosítása és elhatárolása, valamint az egyes igényelt támogatástípusok célcsoportjaival szemben támasztott speciális feltételeknek történő megfelelés. A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség illetékesei előtti személyes megjelenés a kért iratokkal adott esetben szükséges lehet, továbbá fontos a környezetvédelmi feltételeknek történő maradéktalan megfelelés az igénylő teljes mezőgazdasági művelés alá vont területén. A felsorolt feltételek bármelyikének tiszteletben nem tartása maga után vonja a támogatás összegének csökkenését, a szabálysértés súlyosságának függvényében. Ez alól kivételt csupán az ANT szektor, valamint a kisgazdák számára egyszerűsített séma képez.

A kérelmező köteles a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség, illetve más arra illetékes szervek ellenőrzésének alávetni magát, ellenkező esetben kizárhatják a kifizetésekre jogosultak köréből.

A területalapú támogatások igényléséhez szükséges

  • A személyigazolvány, vagy az útlevél fénymásolata;
  • Egy aktív bankszámla meglétét igazoló okirat;
  • Jogi személyek számára szükségesek a bejegyzés tényét, a jogi személyiség formáját és a pénzügyi regisztrációt igazoló iratok, valamint az adminisztrátor kinevezését/kijelölését igazoló okmányok is;
  • Az igényelt támogatás típusához szükséges speciális okmányok
  • A mezőgazdasági művelés alá vont területek használatát igazoló okmányok, beleértve az ökológiai jelentőséggel bíró területeket is, valamint a bejelentett állatállományra vonatkozó igazoló okmányok;
  • A 11-es intézkedés (ökológiai mezőgazdálkodás) haszonélvezői az egységes igénylési kérvény beadásával egy időben – vagy legkésőbb a beadás végső határidejéig – kötelesek leadni a haszonélvező és az ellenőrző szerv közötti szerződés másolatát, az ökológiai mezőgazdálkodási regiszterbe történt felvételt igazoló regisztrációs lapot, a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Minisztérium 1253/2013-as rendeletének 1-es számú mellékletének megfelelően. A Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Minisztérium 1253/2013-as rendeletének 1-es cikkelyének második bekezdése értelmében (az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal együtt) a támogatásra pályázók minden évben legkésőbb az adott év május 16-ig regisztrálniuk kell az ökológiai mezőgazdálkodási regiszterbe. A benyújtott dokumentumok jogszerűségéért és érvényességéért a felelősség a gazdálkodót és/vagy az e dokumentumokat kiadó/hitelesítő hatóságokat terheli a felelősség.

Emlékeztetünk arra, hogy a legalább 0,3 hektáros mezőgazdasági parcellákból álló, legalább 1 hektár területű gazdaságok jogosultak kifizetésre. Üvegházak, fólia-sátrak, szőlőültetvények, gyümölcsösök, komlóültetvények, faiskolák és gyümölcs cserje ültetvények esetében a mezőgazdasági parcella területének legalább 0,1 hektárnak kell lennie és/vagy adott esetben a megkövetelt minimális számú állatnak meg kell lennie. Az üvegházakban és fóliasátrakban termesztett zöldségek esetében a gazdaság legkisebb területe 0,3 hektár, a minimális parcella területe pedig 0,03 hektár.

Az egységes igénylési kérelemben a termelőknek nem kell nyilatkozniuk, a legfeljebb 0,1 hektár területű mezőgazdasági parcellákból álló, az 1 hektáros nagyságot nem meghaladó olyan egyéb mezőgazdasági területeikről, melyekkel nem pályáznak területalapú támogatásra. A közvetlen területalapú támogatásra nem pályázó mezőgazdasági termelők nem kötelesek mezőgazdasági parcelláikat bejelenteni, ha a teljes terület nem haladja meg az 1 hektárt. Minden esetben a mezőgazdasági termelőnek minden mezőgazdasági parcellát és minden környezetvédelmi szempontból fontos területet be kell jelenteniük, a 2015. évi 3-as számú sürgősségi kormányrendelet 8-as cikkely, 1-es bekezdésének c), f), és f1)-es pontjai, és utólagos kiegészítései valamint módosításai értelmében.

A közvetlen kifizetések és a 11. intézkedés – Ökológiai gazdálkodás és a 13. intézkedés – hátrányos helyzetű területek – kedvezményezettjei azok a gazdálkodást folytató magán és/vagy jogi személyek, amelyek a hatályos jogszabályoknak megfelelően mint az adott területek tulajdonosai, vagy haszonbérlői végzik tevékenységüket. A 10-es intézkedés igénybevételéhez nem szükséges az aktív mezőgazdasági termelői státusz.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük